TUZ TESTİ

TUZ TESTİ

Nötr tuz püskürtme testi kaplamaların korozyon performanslarını belirlenmesinde en çok kullanılan test metodudur. Test süresi kaplamanın cinsine bağlı olarak 8 ila 3000 saat arasında değişebilmektedir. ASTM b 117 standardına bağlı olarak katı çözeltisi 200 ppm den fazla olmayan ve 6.5 – 7.2 arasındaki Ph değeri ile deiyonize su içinde %5 lik bir sodyum klorür (NaCl) çözeltisi kabın içine püskürtülerek deniz atmosferi benzeri bir korozif ortam oluşturulur. Aynı standarda göre tuz püskürme test kabininin sıcaklığı kapalı olarak kabin içinin test ortamına maruz kalan bölgenin 35 +- 2 C de sabit tutulması gereklidir.
ASTM B 117 nötr tuz püskürtme testi metal altlık ile boya veya kaplamaların bağ hasarlarını hızlandıran bir testtir.Bu test ile bir çok kaplama ve malzemenin korozyon davranışları karşılaştırılabilir ve servis ömürleri hakkında tahmini bilgilere ulaşılabilir.