LABORATUVAR VE KALİTE KONTROL TESTLERİ

LABORATUVAR VE KALİTE KONTROL TESTLERİ

1. TUZ TESTİ

   Nötr tuz püskürtme testi kaplama ve boyaların korozyon performanslarını belirlenmesinde en çok kullanılan test metodudur. Test süresi kaplamanın cinsine bağlı olarak 8 ila 3000 saat arasında değişebilmektedir. ASTM B 117 standardına bağlı olarak katı çözeltisi 200 ppm den fazla olmayan ve 6.5 – 7.2 arasındaki Ph değeri ile deiyonize su içinde %5 lik bir sodyum klorür (NaCl) çözeltisi kabın içine püskürtülerek deniz atmosferi benzeri bir korozif ortam oluşturulur. Aynı standarda göre tuz püskürme test kabininin sıcaklığı kapalı olarak kabin içinin test ortamına maruz kalan bölgelerinde 35 ± 2 °C’de sabit tutularak gerçekleştirilir.

    Bu test ile birçok kaplama ve malzemenin korozyon davranışları karşılaştırılabilir ve gerçek hayatta gösterecekleri performans hakkında bir öngörü oluşturur.

 

2. XRAY ( X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİ)

  X-ışınları Floresans (XRF) spektroskopisi elementel kompozisyonu belirlemede kullanılan önemli yöntemlerden biridir.

  X-Işınları Floresans Spektrometresi ile;

 1. Si, Al, Ti, Mn, Mg … gibi ana element oksitleri yüzde (%) ağırlık cinsinden (MnO, MgO …)
 2. Rb, Ba, Sr … gibi eser elementleri,
 3. Cr, Ni, Co, Cu ve Zn gibi geçiş elementlerini,
 4. La, Ce, Pr, Nd … gibi nadir toprak elementlerinin ppm düzeyinde analiz edilebilir.

  Atom numarası 9 ile 92 arasında olan elementlerin kantitatif analizini yapar. Atom numarası 9’un altında olan elementleri inceleyemez. Kimyasal bağ derecesinde yeterince hassas değildir. XRF genelde 50kV ve 50mA’da çalışır.

Bünyemizde XRAY;

 1. Alaşım kaplamalardaki alaşım oranları tayin etmede,
 2. Kaplama türü bilinmeyen örnek numunelerde kaplama türünü belirlemede,
 3. Metal kaplama banyolarında metal bileşiklerinin kantitatif analizinde kullanılmaktadır.

3. YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM CİHAZLARI

   Yüzey profili ölçüm cihazları, kumlama  ile muamele edilen yüzeylerin yüzey pürüzlülüğünü ölçen elektronik bir el tipi ölçüm cihazlarıdır.

    PosiTector SPG yüzey profili ölçeri, yüzey yüksekliğinin yüksek ve düşük zirve değerlerini ölçer ve saklar. Dakikada 50'den fazla ölçümün hızlı ölçümü ile yüzey profili ölçüm saati, geniş yüzeylerde pürüzlülüğün hızlı ve doğru ölçümü için idealdir. Dahası, yüzey profili ölçülen ölçüm değerleri sürekli olarak görüntülenir ve bu değerler güncellenir. Yüzey profili, asit, yağ, su ve toza karşı korunmuştur ve bu nedenle kaba kullanım için de uygundur. Yüzey profili çevirme göstergesi sıfıra kalibre edildikten sonra profil ölçülür, tepe ve çukur arasındaki farkı yüzey profili sayaç göstergesi ölçer ve kaydeder.

   MAHR pürüzlülük ölçüm cihazımız ise aşağıdaki parametreler ölçülebilmektedir;

 1. Ra: Aritmetik ortalama sapma
 2. Rz (JIS): 5 tane en yüksek 5 tane en alçak noktanın ortalaması
 3. Rt:Tüm ölçüm uzunluğu için maksimum yükseklik ile maksimum derinliğin toplamı
 4. Rq:Aritmetik ortalalama sapmaların karakökü ölçülebilmektedir.

4. HULL-CELL TEST CİHAZI

   Hull Cell minyatür kaplama kabıdır. Çalışma aralığındaki bütün akım yoğunluklarında elektrolitik kaplamanın tüm özelliklerini gösteren kaplamalar üretmek için kullanılmaktadır. Kaplama banyolarının kontrolü için mevcut en önemli testtir. Kaplama operatörüne banyodaki katkı maddelerinin olumlu ve olumsuz etkileri safsızlıklar, metalik kontaminasyon ve giderilmesi ile ilgili önemli sonuçlar ve değerler vermektedir ki başka hiçbir metotla böyle bir analiz ve kontrol yapılamaz. Pratik olarak her kaplama banyosu Hull Cell Test ünitesi ile değişen derecelerde kontrol edilebilmektedir. 

5. KAPLAMA VE BOYA KALINLIK ÖLÇER CİHAZLARI

     Manyetik veya Manyetik olmayan materyale uygulanan boya ve kaplama türlerinde kaplama-boya kalınlığı ölçümleri yapılabilmektedir.

6. BOYA PARLAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI

 

   Elcometer 480 parlaklık ölçer, son teknoloji ürünü tasarım ve üretim tekniklerini kullanarak boya, plastik, seramik veya metal dahil olmak üzere herhangi bir malzemede Parlaklık,% Reflektans ve Bulanıklığı güvenilir bir şekilde ölçme ve kayıt etme olanağı bulunmaktadır.

7.CROSS-CUT ve YAPIŞMA TEST EKİPMANLARI

   Cross Cut Yapışma Test Kiti, uygulandığı yüzey üzerindeki kuru boya filmlerinin üzerinde bir seri kesik oluşturarak adhezyon gücünün test edilmesinde kullanılır. Bir birine dik açıyla çizilen 2 seri paralel çizikle 25 ya da 100 kareden oluşan bir desen oluşturulur. Çizilen alan, bir fırça ya da sert yüzeyler için yapışkan bant ile işleme tabi tutulduktan sonra değerlendirme tablosuyla karşılaştırılarak sınıflandırılır.

8. DARBE TESTİ

Darbe Testi Aparatı, boya ve kaplamaların darbe dayanımını ve esnekliğini belirlemeye yarayan bir aparattır.

9. BÜKME TESTİ 

   Sac üzerinde sertleştirilmiş kaplamaların elastikiyetini, yapışkanlığını ve uzatma özelliklerini belirlemek için kullanılan sağlam bir bükülme test cihazıdır.

10. TDS METRE

  TDS metre, bir çözelti'nin toplam çözünmüş katı maddeler'ini (TDS), yani çözünmüş katı parçacıkların konsantrasyonunu gösteren bir cihazdır. Kaplama banyolarında kullanılan ve yıkama suyu olarak kullanılan sularını kontrol etmede kullanılmaktadır.

11. KAPLAMA BİRİM AĞIRLIK TESTİ

 

 • Kaplaması tamamlanan test plakaları tartılarak not edilir.
 • Daha sonra aşağıda belirtilen çözeltilerde kaplamaları sabit tartıma gelene kadar sökülür.
 • Kaplaması sökülen test plakaları tekrar tartılır.
 • Kaplamalı plaka ağırlığı , kaplamasız ağırlıklığından çıkarılarak kaplamaya ait ağırlık bulunur. Bu değer değerlendirmede kullanılır.